Nieuws seizoen 2017-2018

 
1 december 2017 jaarvergadering, Roelof Bosma is 25 jaar vrijwilliger bij onze ijsclub, hij is deze avond gehuldigd, hij heeft een speldje gekregen van de bond van ijsclubs.

 

November 2017
Poiesz aktie
Wij hebben als ijsclub  € 836,- opgehaald met de sponsoractie Poiesz, wij gaan met de jeugd een uitje organiseren